منو یه دنیا حرف...

به نام خدا

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح


سقوط ؛ تاوان پریدن با بعضی هاست … !!

 

 

 

+ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 21:31 بـ ه قـلمـ م

sms faz sangin

 

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

 


گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم
که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم…
حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم
اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:
” می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم ”

 

پ.ن: بعد از مـرگـم . . .

قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنید

من و دلـــم هیچ گاه

آبـمـان توی یک جـوی نرفت ...!

 

++دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی… مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

++ حتی دوباره لبخند زدن هم دل میخواهد که من دیگر ندارم !

++  آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟

+ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 18:59 بـ ه قـلمـ م

 

+ شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 16:8 بـ ه قـلمـ م

ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ! ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ !

ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭُ ﺑﺮﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ! ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻢ ﻣﻴﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ! ﻭﻟﻲ

ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ... ! ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺖ ﭼﻄﻮﺭ

ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ... ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ! ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻲ ! ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻲ

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺯﺟﺰﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ! ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ

ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ... ﭼﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻱ ! ﮐﺎﺵ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ

ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ... ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻳﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ !!! ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ

ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ !!! ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ؟ ! ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ ؟ ! ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ

ﺷﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﮑﻨﻨﺪ ؟ ! ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺸﺎﻥ ؟ ! از ادمهایی که

نزدیک میشوند و پس میزنم ؟! ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ .... ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ

ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺑﺮﺗﻦ ﻧﺎﺭﺱ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ... ! ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ .... ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ

ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ

+ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 19:3 بـ ه قـلمـ م

 

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

 

پ.ن اره خیلی سخته با صداش تب کنی و روزا شباتو با خاطراتو عکساش بگذرونی

 


 

 

 

به سلامتی روزی که قاب عکس مرگمم هنوز داره انتظار اومدنتو میکشه

+ چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ ساعت 11:49 بـ ه قـلمـ م

 

 

نِمی‌دانَم تا کِی دوستَم داری ...

 هَرجا که باشَد ...

هَرجا تَمام شُد ...

ِاسمِش را می‌گُذارَم ؛

آخَر خَطِ مَن ...

بــاشـَد ؟؟

 


 

یادت را از من نگیر،

بگذار من هم مثل سهراب بگویم ؛

مهربانی کم نیست ...

 


  

گاهی حــــرف ها وزن ندارد …

ریتم ندارد …

آهنگ ندارد …

اما خوب گوش کن …

درد دارند …

 

+ دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ ساعت 13:10 بـ ه قـلمـ م

فردا امتحان تاریخ هنر جهان دارم...سخت در حد افتضاح*

الا هنو نصف درسارم نرسیدم بخونم*

خدایا فقط به امید تو*میخونم تا هر وقت امشب بتونم...هی*فعلا به امید یه امتحان نسبتا خوب.والانیفتم خیلیه...

 

+ جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ ساعت 20:23 بـ ه قـلمـ م

تمامی رنگ ها مال تو

 

تمامی رنگ ها مال تو

سیاهی چشمانت برای من!

می خواهم آسمانی بسازم برای خودم

تا با هر نگاه تو موجی از ستاره ها زاده شوند

با بوسه ات بر پیشانیم ماه بخندد

و آغوشت کهکشانی آرام برای من باشد

تا تو هستی دنیای من هیچ کم ندارد …

 

+ دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ ساعت 20:24 بـ ه قـلمـ م

ما بدهکاریم به یکدیگر

 

 

هــوس کــرده ام


کـــه تـــو بـاشـــی


مـــن بـــاشـم


و هیچـکـس نبـاشـــد


آنگـــاه


داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ


و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ


بیـــرون بکشـــم


بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ

و نیسـتـــی ...


 

دارم فکر می کنمــــــــ ــــــ

چقدر خوب می شـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــد

 

نزدیک صورتم نفس می کشــــــــــــ ــــــ ــــــــیدی

 

می دانـــــــ ــــــ ـــــــــی؟?

 

من رک تر از آنمــ ــــــ ــــ ــــ

 

 

که نبوسمتــــــــــــــــــــــ

 

 

+ دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ ساعت 20:20 بـ ه قـلمـ م

 

احساس سوختن ب تماشا نمیشود  

 

آتش بگیر ک بدانی چ میکشم...!!!    

 

عکس قلب در آتش love fire

+ دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ ساعت 20:13 بـ ه قـلمـ مطراح : صـ♥ـدفــ